4.Sınıf Matematik

4.Sınıf Matematik Konuları

4.Sınıf Matematik Konuları

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı  tarafından  açıklanan  4.sınıf  matematik   konuları  ve  kazanımları aşağıdaki  gibidir.

1.Ünite

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

2.Ünite

 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

3.Ünite

 • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 

4.Ünite

 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler
 • Zaman Ölçme
 • Veri Toplama ve Değerlendirme

 

5.Ünite

 • Geometrik Cisimler ve Şekiller
 • Geometride Temel Kavramlar
 • Uzamsal İlişkiler
 • Uzunluk Ölçme

 

 

6.Ünite

 • Çevre Ölçme
 • Alan Ölçme
 • Tartma
 • Sıvı Ölçme

 

4.Sınıf Matematik Konuları Kazanımları

 

1.Ünite

Doğal Sayılar

 • 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.
 • 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
 • Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
 • En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 • Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 • En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 • İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
 • Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 • En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 • Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 • Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

 

 

2.Ünite

 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

3.Ünite

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 • Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
 • Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
 • En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
 • En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 • En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 • Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
 • En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
 • Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
 • Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
 • Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.

 

4.Ünite

Kesirler

 • Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
 • Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
 • Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
 • Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.

Kesirlerle İşlemler

 • Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 • Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

Zaman Ölçme

 

Veri Toplama ve Değerlendirme

 

 

5.Ünite

Geometrik Cisimler ve Şekiller

 • Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
 • Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
 • Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
 • Açınımı verilen küpü oluşturur.
 • İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.

 

Geometride Temel Kavramlar

 • Düzlemi tanır ve örneklendirir.
 • Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
 • Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
 • Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
 • Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
 •  

Uzamsal İlişkiler

 • Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.
 • Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.

 

Uzunluk Ölçme

 

 

6.Ünite

 • Çevre Ölçme
 • Alan Ölçme
 • Tartma
 • Sıvı Ölçme

 

4.Sınıf Matematik Konuları Pdf İndir

 

4.Sınıf Matematik Ders Kitapları İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
0
Would love your thoughts, please comment.x